AdMan 2016

Redakcja magazynu „Press” ogłasza ogólnopolski konkurs dla branży reklamy: AdMan 2016.

Ideą konkursu jest wyróżnienie osoby, której zawodowa działalność i postawa jest przykładem dla wszystkich profesjonalistów z branży.

Nagroda przyznawana jest za:

  • sukces w biznesie reklamowym,
  • nowatorstwo i kreatywność,
  • promowanie najwyższych standardów pracy w reklamie.

W tegorocznym konkursie nagradzane zostaną osoby, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w 2016 roku. By uatrakcyjnić konkurs, postanowiliśmy przyznać dwie równoległe nagrody:

  • AdMan Roku 2016 – Agencje Reklamowe
  • AdMan Roku 2016 – Domy Mediowe

Począwszy od 2016 roku, postanowiliśmy zbudować shortlistę nominowanych do nagrody, by przedstawicielom firm łatwiej było głosować, a jednocześnie by zwycięzca konkursu cieszył się z dużego poparcia całego środowiska reklamy.
Shortlista z nazwiskami osób nominowanych do nagrody zostanie ogłoszona 1 marca 2016 roku. Wtedy rozpocznie się etap głosowania na AdMana Roku 2016, do którego zapraszamy agencje reklamowe, agencje interaktywne oraz domy mediowe.

Tytuł AdMana Roku może otrzymać wyłącznie osoba fizyczna, nie jest przyznawany zespołom lub osobom prawnym. Kandydaci do nagrody powinni być pracownikami agencji reklamowej, interaktywnej bądź domu mediowego działającego w Polsce lub prowadzić własną firmę reklamową (dom mediowy).

Na kandydatów mogą głosować agencje reklamowe, agencje interaktywne i domy mediowe.

Głosowanie polega na jednorazowym wskazaniu od jednego do trzech kandydatów z listy nominowanych w obu kategoriach, przy czym nie mogą to być osoby zatrudnione w zgłaszającej firmie lub podmiocie powiązanym strukturalnie z głosującym.

Głosy od firm przyjmowane są do 28 marca 2017 roku wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.adman.press.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu AdMan Roku 2016 odbędzie się w kwietniu 2017 roku.