Głosowanie w konkursie AD wo/MAN Roku 2017

Dane kontaktowe

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Firma/Agencja:
KRS:

AD wo/MAN Roku 2017 – Agencje Reklamowe

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

AD wo/MAN Roku 2017 – Domy Mediowe

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem głosowania w konkursie AD wo/MAN Roku 2017.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2135), przez administratora danych osobowych, czyli Press Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 63/2, w celu przeprowadzenia głosowania w konkursie AD wo/MAN Roku 2017, opublikowania imienia i nazwiska w magazynie „Press” oraz kontaktu. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego w formularzu adresu e-mail w celu przekazywania mi drogą elektroniczną ofert marketingowych i informacji handlowych Press sp. z o.o. s.k. oraz podmiotów trzecich (kontrahentów Press) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w tym używanie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Mój adres e-mail nie będzie udostępniany innym podmiotom, a oferty będą wysyłane wyłącznie przez Press. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Hotchili Digital